Aktualności:

 

« Zebranie Wydziału Sędziów KOZKosz 17 lutego 2017 roku


 21-02-2017
17 lutego 2017 roku odbyło się zebranie Wydziału Sędziów KOZKosz w Krakowie. Podczas spotkania poruszono następujące tematy:

1. Zaplanowano szkolenie śródsezonowe. Szkolenie poprowadzi kol. Michał Pogon. Uczestnictwo w konferencji będzie uwzględnianie podczas nominacji w dalszej części sezonu. O terminie i miejscu szkolenia sędziowie pozostaną poinformowani drogą mailową.
2. Postanowiono, że kolega Tomasz Łubiarz zajmie się dystrybucją delegacji sędziowskich.
3. Zajęto się sprawami organizacyjnymi dotyczącymi turniejów OOM w Bochni i Wieliczce, które odbędą się w terminie 27.02-3.03.2017 r.
4. Zaproponowano stworzenie fanpega sędziów KOZKosz na stronie Facebook.