Aktualności:

 

« III zebranie Wydziału Sędziów w sezonie 2015/2016


 26-11-2015
W dniu 23 listopada 2015 roku odbyło się zebranie WS w Krakowie. Podczas III zebrania Wydziału Sędziów KOZKosz w sezonie 2015/2016 poruszono następujące tematy:

1. Analiza dotychczasowych działań członków WS w sprawach należących do ich kompetencji.
2. Zakupu nowego sprzętu sędziowskiego.
3. Poruszono temat delegacji sędziowskich.
4. Podziękowania od miasta Krakowa za bardzo dobrą organizację międzynarodowego turnieju EUROIJADA 2015.
5. Przedstawiono listę sędziów młodych do obserwacji w ramach szkolenia sędziów z młodym stażem.
6. Rzetelnego przygotowania sędziów funkcyjnych do zawodów.
7. Sprawę nagrywania meczów.
8. Ustalono termin spotkania wigilijnego na dzień 21 grudnia 2015.

WS KOZKosz